Hvem er vi?

Voss Stasjon hotell bygges av Backe Bergen. Backe Bergen er en totalentreprenør som behersker alle entrepriseformer innen nybygg og rehabilitering. Vår hovedstyrke - egenproduksjonen - er innen betong der vi utfører alle typer prosjekter for byggherrer innen offentlig og private marked.

Backe Bergen er opplæringsbedrift som til enhver tid rekrutterer lærlinger. Videre investerer vi årlig mye i videre- og etterutdanning gjennom konsernets Backe Skole alene eller i kombinasjon med eksterne studier fra fagprøve til prosjektlederskole.

I tillegg til å være totalentreprenør på Voss Stasjon Hotell er Backe Bergen totalentreprenør på Voss Gondol der Voss Resort er byggherre. 

 

Adkomst

Alle som skal besøke byggeplassen må ha gyldig HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Inngangene til byggeplassen vil være godt skiltet.

Gjennomføring av prosjektet