Hvem er vi?

Voss Stasjon hotell bygges av Backe Bergen. Backe Bergen er en totalentreprenør som behersker alle entrepriseformer innen nybygg og rehabilitering. Vår hovedstyrke - egenproduksjonen - er innen betong der vi utfører alle typer prosjekter for byggherrer innen offentlig og private marked.

Backe Bergen er opplæringsbedrift som til enhver tid rekrutterer lærlinger. Videre investerer vi årlig mye i videre- og etterutdanning gjennom konsernets Backe Skole alene eller i kombinasjon med eksterne studier fra fagprøve til prosjektlederskole.

I tillegg til å være totalentreprenør på Voss Stasjon Hotell er Backe Bergen totalentreprenør på Voss Gondol der Voss Resort er byggherre. 

 

Adkomst

Alle som skal besøke byggeplassen må ha gyldig HMS kort fra Arbeidstilsynet. Innganger til byggeplass vil være godt skiltet.

Gjennomføring av prosjektet

XXXXXXXXXXXX